ČASTO KLADENÉ DOTAZY K ZIPPO OHŘÍVAČI RUKOU

Jsou nové ohřívače rukou naplněny palivem?

Ne, všechny ohřívače jsou dodávány bez paliva. Součástí balení je Zippo ohřívač rukou vč. katalytického hořáku, ochranné textilní pouzdro a plastový dávkovač paliva. Jako palivo se používá originální Zippo benzín do zapalovačů. Pokud jej ještě nemáte, zakupte jej společně s ohřívačem.  Při prvním použití nového ohřívače jej naplňte dvojnásobnou dávkou paliva. Zippo ohřívač rukou plňte palivem vždy až bezprostředně před použitím.

Jak spustím ohřívač rukou?

Pro spuštění ohřívače postupujte podle tohoto návodu.

Lze ohřívání přerušit?

Vzhledem k možnému zranění zásadně nedoporučujeme pokoušet se sahat na katalytický hořák v průběhu ohřívání. Ohřívač ponechte v textilním pouzdře a odložte jej na bezpečné místo, kde po spotřebování dávky paliva vychladne.

Jak naplnit ohřívač rukou?

Při plnění ohřívače palivem postupujte podle tohoto návodu.

Nemám k dispozici odměrku, kolik paliva mám do ohřívače nalít?

Jedna dávka představuje přibližně 20ml originálního Zippo benzínu do zapalovačů.

Vydrží palivo v ohřívači, pokud jej po naplnění nepoužiji?

Ne. Zippo benzín je těkavá látka, která se po čase samovolně odpaří. Ohřívač plňte vždy až bezprostředně před použitím.

Jak dlouho ohřívač vydrží hřát na jednu dávku paliva?

Dle přiloženého dávkovače vystačí jedna plná dávka paliva přibližně na 12 hodin, poloviční dávka asi na 6 hodin. Tyto hodnoty jsou orientační a mohou se mírně lišit.

Jaké palivo mohu použít?

V souvislosti s ohřívačem rukou využívejte výhradně originální Zippo benzín do zapalovačů. Ohřívač je konstruován na přesné složení originálního Zippo benzínu, které je výrazně odlišné od složení běžných technických benzínů. Použití paliva jiné značky by mohlo neočekávaně změnit funkčnost ohřívače. Originální Zippo benzín navíc nezapáchá a je dermatologicky šetrnější.

Potřebuje ohřívač přístup vzduchu?

Ano, ohřívač potřebuje kyslík, aby správně fungoval, avšak při ponechání na vzduchu může být ohřívač velmi horký. Přiložené textilní pouzdro reguluje přístup kyslíku a brání možnému přehřátí ohřívače. Spuštěný ohřívač vždy uchovávejte v textilním pouzdře.

Co dělat, když se ohřívač zahřívá málo, nebo vůbec?

Opatrně zkontrolujte katalytický hořák, jestli je správně nasazen a zcela přiléhá k ohřívači, případně se jej pokuste znovu zahřát zapalovačem. Dávejte pozor, hořák může být velmi horký. Ujistěte se, že je v ohřívači dostatek paliva, případně je doplňte. Pokud po naplnění ohřívač ihned nepoužijete, palivo se po čase může samovolně odpařit. Je rovněž možné, že katalytický hořák je na konci životnosti. Katalytický hořák je spotřební zboží a je nutno jej vyměnit po cca 70-ti použitích.

Katalytický hořák vypadá ohořele a drolí se, má to vliv na funkčnost?

Ano, pokud je hořák ohořelý nebo jakkoliv poškozený, bude snížena jeho účinnost. Hořák nikdy nepolévejte palivem. Platinová vložka hořáku po zahřátí reaguje pouze s výpary, které se uvolňují z ohřívače a nikdy nesmí hořet plamenem. Životnost hořáku je cca 70 cyklů, poté je nutno katalytický hořák vyměnit.

Je možno použít ohřívač opakovaně?

Ano, životnost ohřívače je přibližně 70 cyklů, poté je nutno vyměnit katalytický hořák. Vnitřek ohřívače nepodléhá opotřebení, je-li využíván v souladu s návodem k použití.

Vztahuje se na ohřívač doživotní záruka?

Ne, doživotní záruka poskytovaná výrobcem se vztahuje pouze na funkčnost kapesních benzínových a plynových zapalovačů Zippo. Na ohřívač rukou se vztahuje dvouletá záruka v rozsahu daném zákonem na ochranu spotřebitele a souvisejícími předpisy.