PLNĚNÍ VÍCEÚČELOVÝCH ZIPPO ZAPALOVČŮ PALIVEM

Plnění zapalovačů palivem

Nové víceúčelové Zippo zapalovače nejsou naplněny palivem, před použitím je nezbytné je naplnit plynem. Pro plnění vždy používejte originální Zippo plyn do zapalovačů. Použití plynu jiných výrobců může vést k chybné funkci zapalovače a propadnutí záruky! Zapalovač plňte v dobře větrané místnosti.

Otočte zapalovač vzhůru nohama. Plnící ventil je umístěn na spodní straně zapalovače. Zapalovač není nutno rozebírat, nebo používat jakékoliv nářadí. Spodní stranou zapalovače miřte směrem od těla. Přiložte plnící hrot plynové nádoby k ventilu zapalovače, silně stiskněte a držte plynovou nádobu přitisknutou k zapalovači po dobu 4 až 5-ti sekund. Tento postup opakujte 3x.

Počkejte přibližně 2 minuty, než se plyn v nádrži zapalovače stabilizuje a vyprchají přebytečné výpary, poté je možné zapalovač použít.

Používání Zapalovače Zippo Mini MPL

Zapalovač Zippo Mini MPL je vybaven dětskou pojistkou.

Pro použití zapalovače:

  1. Ukazováčkem stiskněte a držte bezpečnostní pojistku (A).
  2. Pro škrtnutí a zapálení posuňte zapalovací spínač (B) dopředu.
  3. K uhašení plamene a zastavení přívodu plynu uvolněte zapalovací spínač.

Další užitečné rady a tipy pro víceúčelové Zippo zapalovače naleznete zde.

Originální spotřební materiál vhodný pro tyto výrobky