Datové kódy

KÓDOVÁNÍ BENZÍNOVÝCH ZIPPO ZAPALOVAČŮ

Stejně jako u ostatních sběratelských předmětů, datum výroby Zippo zapalovače ovlivňuje jeho hodnotu. Důležitá informace na spodní straně každého benzínového Zippo zapalovače vám může pomoci zjistit datum jeho výroby. Zhruba od poloviny 50. let jsou datové kódy při výrobě raženy do vnější strany dna každého Zippo zapalovače. Původním účelem datových kódů bylo zlepšit kontrolu kvality a usnadnit identifikaci případných vadných šarží, později se stalo nenahradilenou pomůckou pro sběratele při identifikaci Zippo zapalovačů.

V systému používání datových kódů proběhly tři zásadní změny. Většina zapalovačů vyrobených v letech 1933 - 1957 se dá identifikovat dle modelu, výzdoby a informacích o patentu. Výraznými změnami prošlo logo Zippo. Od roku 1933 do poloviny 50. let bylo slovo ZIPPO vyraženo velkým tiskacím písmem. Originální logo ZIPPO bylo vytvořeno koncem 40. let a na zapalovače se začalo razit přibližně od roku 1955. V 70. letech logo ZIPPO získalo současnou podobu a je používáno pro ražbu od roku 1980.

Historické logo Zippo

Datové kódy

Co původně sloužilo jako systém kontroly kvality pro zakladatele společnosti Zippo MFG. George G. Blaisdella, se později stalo splněným snem každého sběratele. Pro identifikaci výrobních šarží zapalovačů vrácených k opravám bylo dno každého zapalovače označeno systémem kódových značení. Od 50. let tyto kódy představují možnost, jak poměrně přesně určit stáří většiny Zippo zapalovačů.

1933 - 1979

Rok
Klasické Zippo zapalovače
levá strana        pravá strana
Zapalovače Zippo Slim
levá strana           pravá strana
1933
bez označení
První zapalovač Slim byl vyroben v roce 1956, měl hladkou spodní stranu bez označení. V letech 1957-1965 měly zapalovače Slim odlišné značení od klasických.
1937
Patent 2032695
1942 - 1946
Matný zrnitý povrch, Patent 203695 (zapalovače byly označeny chybně, správně mělo být 2032695)
c.1949 - c.1957
Patent 2517191 nebo bez čísla patentu
Zippo zaznamenává v letech 1949-1957 kolizi v označování spodních stran zapalovačů. Některé zapalovače, vyrobené v letech 1955-57 jsou označeny datem, avšak specifikace zůstala nejasná.
c.1951 - c.1957
Patent 2517191
 
 
1957
 
 
• • • •
• • • •
1958
Patent • • • •
2517191 • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
1959
• • • •
• • •
• • •
• • •
1960
• • •
• • •
• • •
• •
1961
• • •
• •
• •
• •
1962
• •
• •
• •
1963
• •
1964
 
1965
 
 
 
1966
| | | |
| | | |
Od r. 1966 bylo značení klasických zapalovačů i zapalovačů Slim totožné.
1967
| | | |
| | |
1968
| | |
| | |
1969
| | |
| |
1970
| |
| |
1971
| |
|
1972
|
|
1973
|
 
1974
/ / / /
/ / / /
1975
/ / / /
/ / /
1976
/ / /
/ / /
1977
/ / /
/ /
1978
/ /
/ /
1979
/ / / V tomto kódu byla udělána chyba, některé zapalovače byly nesprávně označeny: / / /.

1980 - 2000

Rok
Klasické i Slim zapalovače
Levá strana
Pravá strana
1980
/
/
1981
/
 
1982
\ \ \ \
\ \ \ \
1983
\ \ \ \
\ \ \
1984
\ \ \
\ \ \
1985
\ \ \
\ \
1986
\ \
\ \
V červenci 1986 byl tento systém označování u všech zapalovačů nahrazen jednotným značením.
Rok je uveden na pravé straně římskými číslicemi, písmeno na levé straně označuje měsíc výroby
(A=leden, B=únor, atd.).
 
1986
G ... L
II
1987
A ... L
III
1988
A ... L
IV
1989
A ... L
V
1990
A ... L
VI
1991
A ... L
VII
1992
A ... L
VIII
1993
A ... L
IX
1994
A ... L
X
1995
A ... L
XI
1996
A ... L
XII
1997
A ... L
XIII
1998
A ... L
XIV
1999
A ... L
XV
2000
A ... L
XVI
V roce 2000 bylo značení pozměněno: logo Zippo je umístěno vlevo, písmeno označující měsíc výroby je uprostřed a nad římským číslem XVI je vyraženo 2000.
 

2001 - 20XX

Od roku 2001 představila společnost Zippo nový, jednodušší způsob interpretace datového kódu. Písmena A až L na levé straně stále představují měsíc výroby zapalovače. Avšak rok výroby je označen posledními dvěma arabskými číslicemi příslušného letopočtu a je vyražen na pravé straně vedle loga Zippo.
Rok
 
Klasické a Slim
zapalovače
 
Víceúčelový Zippo zapalovač
 
levá strana
pravá strana
levá strana
pravá strana
2001
A ... L
01
První víceúčelový zapalovač byl vyroben v únoru 2002. Víceúčelové zapalovače vyrobené v únoru a březnu zůstaly bez označení, od dubna 2002 jsou označeny na spodní straně kolečka, které slouží k seřízení délky plamene.
2002
A ... L
02
D ... L
02
2003
A ... L
03
A ... L
03
2004
A ... L
04
A ... L
04
2005
A ... L
05
A ... L
05
2006
A ... L
06
A ... L
06
2007
A ... L
07
A ... L
07
2008
A ... L
08
A ... L
08
2009
A ... L
09
A ... L
09
2010
A ... L
10
A ... L
10
20XX A ... L XX A ... L XX

Doživotní záruka

Světoznámá doživotní záruka představená panem Blaisdellem, která zaručuje, že "Funguje, nebo jej zdarma opravíme", se stále vztahuje na všechny kapesní Zippo zapalovače vyrobené do dnešního dne.

Pokud váš Zippo zapalovač potřebuje opravu, přečtěte si informace o způsobu vyřízení opravy.