ČASTO KLADENÉ DOTAZY K VÍCEÚČELOVÝM ZIPPO ZAPALOVAČŮM

Co jsou to víceúčelové Zippo zapalovače a k čemu slouží?

Víceúčelové zapalovače značky Zippo byly navrženy tak, aby vám usnadnily a zpříjemnily zapalování v situacích a místech, kde je použití kapesních kapesních benzínových a plynových zapalovačů Zippo nepraktické, nebo dokonce nebezpečné. S víceúčelovým zapalovačem snadno a bez rizika popálení zapálíte jakoukoliv svíčku, sporák, krb nebo zahradní gril. Mezi víceúčelové zapalovače patří Zippo OUL (Outdoor Utility Lighter), Zippo Mini MPL a Zippo Flex Neck Utility Lighter s ohebným krkem.

Jsou nové víceúčelové Zippo zapalovače naplněny palivem?

Víceúčelové Zippo zapalovače nejsou při výrobě plněny palivem, před prvním použitím je nutné je naplnit. POZOR, nový zapalovač naplňte plynem dříve, než stisknete poprvé spouštěcí mechanismus. V nádrži nového zapalovače je vakuum, které se při prvním plnění kompletně vyplní plynem. Pokud stisknete spouštěcí mechanismus dříve, než je zapalovač naplněn plynem, může dojít k porušení integrity vakuové nádrže a zavzdušnení zapalovače.

Jakým palivem mohu plnit víceúčelové Zippo zapalovače?

Všechny víceúčelové Zippo zapalovače jsou plynové a pro jejich plnění používejte výhradně originální Zippo plyn do zapalovačů. Jedná se syntetický isobutan, tedy absolutně čistý laboratorně vyráběný plyn. Plyny jiných výrobců obvykle bývají směsí těžených plynů různé kvality, často obsahují nečistoty, které mohou zapalovač ucpávat a při změnách teploty mohou nečekaně měnit svůj objem, což se může projevit nedostatečným hořením v chladnu, nebo naopak v horku trvalým poškozením tlakové nádržky zapalovače. Výhody originálního Zippo plynu tedy spočívají ve špičkových vlastnostech, plyn spolehlivě hoří při různých teplotách, skvěle chytá, vnitřní ústrojí zapalovače se nezanáší nečistotami a plyn nemění svůj objem do té míry, aby zapalovač poškodil.

Mám si s novým víceúčelovým Zippo zapalovačem pořizovat škrtací kamínky?

Ne, víceúčelové Zippo zapalovače ke vznícení používají piezo elektrickou jiskru. Životnost piezoelektrického mechanismu je přibližně 15.000 škrtnutí (pokud použijete víceúčelový Zippo zapalovač v průměru 3x denně, jeho životnost je téměř 14 let).

Mohu víceúčelové Zippo zapalovače používat venku?

Pro venkovní použití (zapalování táboráků, grilů apod.) jsou navrženy robustní odolné zapalovače Zippo Outdoor Utility Lighter a Zippo Flex Neck Utility Lighter. Zapalovače Mini MPL jsou určeny spíše do interiéru jako stylový doplněk pro zapalování svíček a plynových sporáků. Přestože jsou zapalovače Zippo OUL a Flex Neck určené pro použití venku, zbytečně je nevystavujte slunci a vlhku.

Lze u víceúčelových Zippo zapalovačů nastavit výšku plamene?

Ano, všechny víceúčelové Zippo zapalovače mají nastavitelnou výšku plamene. Na spodní straně zapalovače je otáčivé kolečko, kterým lze plamen jednoduš zvýšit (otáčením do polohy +), nebo snížit (otočením do polohy -).

Jak naplnit víceúčelové Zippo zapalovače palivem?

Zapalovač plňte vždy originálním Zippo plynem do zapalovačů. Plnění zapalovače provádějte v dobře větrané místnosti. Při plnění zapalovače nikdy nekuřte, plyn je velmi hořlavý. Po naplnění vyčkejte alespoň 2 minuty, než se tlak v nádrži zapalovače ustálí a ujdou přebytečné výpary.

Naplnil jsem víceúčelový Zippo zapalovač palivem, ale zapalovač nefunguje, jak to?

Nejprve se ujistěte, zda je zapalovač opravdu naplněn. Při stisknutí tlačítka byste měli slyšet a cítit ucházející plyn. Po doplnění paliva vždy vyčkejte alespoň 2 minuty, než se tlak plynu v nádržce ustálí. Pokud byl zapalovač vystaven nízkým teplotám, zahřejte jej několik minut v dlani. Po zahřátí se plyn začne lépe rozpínat a snadněji vzplane. Pokud zapalovač používáte ve velkých výškách (nad 1500m nad mořem), špatné zapalování a hoření může být způsobeno příliš nízkým atmosférickým tlakem (špatné zapalování a hoření při nízkých teplotách, resp. ve velkých výškách je vlastností všech plynových zapalovačů a souvisí s fyzikálními limity paliva). Regulačním kolečkem zkuste nastavit výšku plamene do polohy +. Pokud vám zapalovač i přesto nefunguje, může být zavzdušněná nádržka zapalovače.

Co je to zavzdušnění? Jak je mohu napravit?

Zapalovač se zavzdušní, pokud se při plnění do tlakové nádržky dostane vzduch. To může nastat, pokud stisknete spouštěcí mechanismus před naplněním zapalovače, nebo pokud jej plníte, aniž by zapalovač byl otočen vzhůru nohama. Vzduchová bublinka uvnitř nádrže bude bránit průchodu plynu a zapalovač přestane správně fungovat.

Odvzdušnění zapalovače je nutno provádět v dobře větrané místnosti. Otočte zapalovač vzhůru nohama a nejprve jej naplňte plynem a několik minut vyčkejte. Zapalovač neotáčejte do normální polohy! Poté jemným šroubovákem vypusťte všechen plyn z nádrže zapalovače a znovu jej naplňte. Nyní by zapalovač měl být odvzdušněn.

(Plynný vzduch je lehčí než zkapalněný plyn v nádržce. Naplněním se v nádržce zapalovače vytvoří vysoký tlak, který při vypouštění vzduch vytlačí ven).

Proč u zapalovače Zippo Flexible Neck Utility Lighter trvá déle, než dojde k zapálení?

Přirozeně, stiskem tlačítka pro zapálení dojde k proudění plynu uvnitř zapalovače, a protože je tělo zapalovače dlouhé, trvá déle, než plyn dospěje do komínu zapalovače, kde se pomocí jiskry vznítí.

Vztahuje se na víceúčelové Zippo zapalovače doživotní záruka?

Ne, doživotní záruka poskytovaná výrobcem se vztahuje pouze na funkčnost kapesních benzínových a plynových zapalovačů Zippo. Na víceúčelové Zippo zapalovače se vztahuje dvouletá záruka v rozsahu daném zákonem na ochranu spotřebitele a souvisejícími předpisy.