Návod pro plynové zapalovače

PLNĚNÍ ZAPALOVAČE ZIPPO PLYNEM

Nové plynové zapalovače Zippo nejsou naplněny palivem, před použitím je nezbytné je naplnit plynem. Pro plnění vždy používejte originální Zippo plyn do zapalovačů. Použití plynu jiných výrobců může vést k chybné funkci zapalovače a propadnutí záruky! Zapalovač plňte v dobře větrané místnosti.

Otočte zapalovač vzhůru nohama. Plnící ventil je umístěn na spodní straně zapalovače. Zapalovač není nutno rozebírat, nebo používat jakékoliv nářadí. Spodní stranou zapalovače miřte směrem od těla. Přiložte plnící hrot plynové nádoby k ventilu zapalovače, silně stiskněte a držte plynovou nádobu přitisknutou k zapalovači po dobu 4 až 5-ti sekund. Tento postup opakujte 3x.

Počkejte přibližně 2 minuty, než se plyn v nádrži zapalovače stabilizuje a vyprchají přebytečné výpary, poté je možné zapalovač použít.

POUŽÍVÁNÍ PLYNOVÉHO ZAPALOVAČE ZIPPO

Před prvním stisknutím škrtacího kolečka se ujistěte, že zapalovač je naplněn plynem, jinak může dojít k zavzdušnení plynové nádrže a chybné funkci zapalovače!

  1. Otevřete víčko
  2. Stiskněte palcem škrtací kolečko a držte jej cca 1 sekundu stisknuté
  3. Škrtněte kolečkem
  4. Po škrtnutí držte stlačené tlačítko uvolnění plynu
  5. Pozor, hořící plamen může být na světle neviditelný
  6. Nikdy plamenem nemiřte na obličej
  7. Po uvolnění tlačítka plynu plamen zhasne
  8. Zavřete víčko

Pozn.: výšku plamene nelze seřídit

VÝMĚNA ŠKRTACÍHO KAMÍNKU PLYNOVÉHO ZAPALOVAČE ZIPPO

Pokud se škrtací kolečko vašeho Zippo zapalovače volně protáčí, nebo se naopak zasekává, je nutné ihned vyměnit škrtací kamínek za nový a to dříve, než se starý kamínek mezi kolečkem a zapalovačem vzpříčí a trvale zasekne, nebo než zapalovač přestane škrtat v tu nejméně vhodnou chvíli.

Otevřete víčko zapalovače a tahem vyjměte škrtací kolečko s připevněným nástavcem z těla zapalovače. Otočte nástavec vzhůru nohama a na spodní straně uvolněte šroubek, poté jej vyjměte i s pružinkou a z trubičky vysypte zbytek původního kamínku. Vložte do trubičky nový kamínek a zasuňte zpět šroubek s pružinkou a pevně jej utáhněte. Nyní můžete vložit nástavec se škrtacím kolečkem zpět do těla zapalovače. Ujistěte se, že škrtací kolečko je správně natočeno.

Pro výměnu používejte vždy originální Zippo kamínky do zapalovačů.

ÚDRŽBA PLYNOVÉHO ZAPALOVAČE ZIPPO

Pro zachování dlouhodobé spolehlivosti je vhodné zapalovač občas vyčistit. Zavřete víčko, otočte zapalovač vzhůru nohama a jemně jej vyklepte o pevnou podložku, aby se uvolnil usazený prach a saze z hořáku zapalovače. Otevřte víčko a vysypejte nečistoty. Nikdy nepužívejte k čištění hořáku stlačený vzduch, jehly nebo jakékoliv jiné předměty.

Další užitečné rady a tipy pro plynové zapalovače Zippo naleznete zde.