ČASTO KLADENÉ DOTAZY KE KAPESNÍM PLYNOVÝM ZAPALOVAČŮM ZIPPO

Čím se liší plynový zapalovač Zippo od klasického Zippo zapalovače?

Především se jedná o plynový zapalovač, který funguje na zcela jiném principu, než zapalovač benzínový. Plamen plynového zapalovače Zippo hoří při extrémně vysokých teplotách a zapalovač nevydává vůbec žádný zápach. Plyn z nádrže plynových zapalovačů Zippo samovolně neuniká, takže pokud zapalovač dlouho nepoužijete, nemusít jej ihned doplnit palivem.

Je nový plynový zapalovač Zippo naplněn, nebo jej musím před použitím naplnit?

Plynové zapalovače Zippo nejsou při výrobě plněny palivem, před prvním použitím je nutné je naplnit. POZOR, nový zapalovač naplňte plynem dříve, než stisknete poprvé spouštěcí mechanismus. V nádrži nového zapalovače je vakuum, které se při prvním plnění kompletně vyplní plynem. Pokud stisknete spouštěcí mechanismus dříve, než je zapalovač naplněn plynem, může dojít k porušení integrity vakuové nádrže a zavzdušnení zapalovače.

Jaké mohu pro plnění použít palivo?

Používejte výhradně originální Zippo plyn do zapalovačů. Jedná se syntetický isobutan, tedy absolutně čistý, laboratorně vyráběný plyn. Plyny jiných výrobců obvykle bývají směsí těžených plynů různé kvality, často obsahují nečistoty, které mohou zapalovač ucpávat a při změnách teploty mohou nečekaně měnit svůj objem, což se může projevit nedostatečným hořením v chladnu, nebo naopak v horku trvalým poškozením tlakové nádržky zapalovače. Výhody originálního Zippo plynu tedy spočívají ve špičkových vlastnostech, plyn spolehlivě hoří při různých teplotách, skvěle chytá, vnitřní ústrojí zapalovače se nezanáší nečistotami a plyn při změnách teploty nemění svůj objem do té míry, aby zapalovač poškodil.

Jak naplnit plynový zapalovač Zippo?

Otočte zapalovač vzhůru nohama. Plnící ventil je umístěn na spodní straně zapalovače. Zapalovač není nutno rozebírat, nebo používat jakékoliv nářadí. Spodní stranou zapalovače miřte směrem od těla. Přiložte plnící hrot plynové nádoby k ventilu zapalovače, silně stiskněte a držte plynovou nádobu přitisknutou k zapalovači po dobu 4 až 5-ti sekund. Tento postup opakujte 3x.

Počkejte přibližně 2 minuty, než se plyn v nádrži zapalovače stabilizuje a vyprchají přebytečné výpary, poté je možné zapalovač použít.

Zapalovač plňte vždy originálním Zippo plynem do zapalovačů. Plnění zapalovače provádějte v dobře větrané místnosti. Při plnění zapalovače nikdy nekuřte, plyn je velmi hořlavý. Po naplnění vyčkejte alespoň 2 minuty, než se tlak v nádrži zapalovače ustálí a ujdou přebytečné výpary.

Jak správně používat plynový zapalovač Zippo?

Používání je podobné, jako u benzínových Zippo zapalovačů, pouze před škrtnutím kolečkem jej držte stisknuté přibližně jednu sekundu.

Jak často je nutné u plynového zapalovače Zippo doplňovat palivo?

Výdrž zapalovače je silně závislá na způsobu použití. Při běžném používání by jedna náplň měla vydržet přibližně 300 - 400 zapálení.

Naplnil jsem zapalovač palivem, ale plynový zapalovač Zippo nefunguje, jak to?

Nejprve se ujistěte, zda je zapalovač opravdu naplněn. Při stisknutí tlačítka uvolnění plynu byste měli slyšet a cítit ucházející plyn. Po doplnění paliva vždy vyčkejte alespoň 2 minuty, než se tlak plynu v nádržce ustálí. Pokud byl zapalovač vystaven nízkým teplotám (např. pokud jej nosíte v příruční tašce nebo kabelce), zahřejte jej několik minut v dlani. Po zahřátí se plyn začne lépe rozpínat a snadněji vzplane. Problémům s podchlazeným zapalovačem předejdete tím, že jej budete nosit v přiléhající kapse vašeho oblečení. Pokud zapalovač používáte ve velkých výškách (nad 1500m nad mořem), špatné zapalování a hoření může být způsobeno příliš nízkým atmosférickým tlakem (špatné zapalování a hoření při nízkých teplotách, resp. ve velkých výškách je vlastností všech plynových zapalovačů a souvisí s fyzikálními limity paliva). Pokud vám zapalovač i přesto nefunguje, může být zanesen hořák zapalovače nebo zavzdušněná nádržka zapalovače.

Co je to zavzdušnění? Jak je mohu napravit?

Zapalovač se zavzdušní, pokud se při plnění do tlakové nádržky dostane vzduch. To může nastat, pokud stisknete spouštěcí mechanismus před naplněním zapalovače, nebo pokud jej plníte, aniž by zapalovač byl otočen vzhůru nohama. Vzduchová bublinka uvnitř nádrže bude bránit průchodu plynu a zapalovač přestane správně fungovat.

Odvzdušnění zapalovače je nutno provádět v dobře větrané místnosti. Otočte zapalovač vzhůru nohama a nejprve jej naplňte plynem a několik minut vyčkejte. Zapalovač neotáčejte do normální polohy! Poté jemným šroubovákem vypusťte všechen plyn z nádrže zapalovače a znovu jej naplňte. Nyní by zapalovač měl být odvzdušněn.

(Plynný vzduch je lehčí než zkapalněný plyn v nádržce. Naplněním se v nádržce zapalovače vytvoří vysoký tlak, který při vypouštění vzduch vytlačí ven).

Jak vypustit plyn z plynového zapalovače Zippo?

Plyn ze zapalovače vypouštějte v dobře větrané místnosti a nikdy u této činnosti nekuřte. Ujistěte se, že v okolí není žádný otevřený oheň. Připravte si jemný šoubovák, nebo předmět s pevným jemným hrotem. Otočte zapalovač vzhůru nohama a namiřte jej směrem od těla. Šroubovákem nebo jiným předmětem stiskněte střed plnícího ventilu a vyčkejte, než všechen plyn z nádrže vyjde ven. Pozor, ucházející plyn je velice studený, zabraňte styku s kůží!

Existují plynové zapalovače Zippo s elektrickou jiskrou?

Ne, u všech kapesních plynových zapalovačů Zippo se používá výhradně patentovaná technologie škrtacího kolečka, které vytváří jiskru pomocí grafitových kamínků, stejně jako u klasických benzínových Zippo zapalovačů.

Musí se škrtací kamínek měnit, jak často?

Ano, škrtací kamínek je spotřební materiál, který používáním ubývá a je nutno jej pravidelně doplňovat. Při běžném používání by kamínek měl vydržet několik týdnů. Pro výměnu používejte originální Zippo kamínky do zapalovačů.

Škrtací kolečko v mém plynovém zapalovači Zippo se pohybuje nahoru a dolů, je to normální?

Ano. Škrtací kolečko se může pohybovat nahoru a dolů a tahem jej lze zcela vyjmout. Pokud je škrtací kolečko povysunuté, zatlačte jej zpět do zapalovače.

Má smysl kupovat originální spotřební materiál?

V každém případě ano. Společnost Zippo Manufacturing Company je výrobcem vlastního spotřebního materiálu a nejedná se o obyčejné výrobky doplněné vlastním obalem. Tyto výrobky jsou vyráběny podle vlastních standardů, jsou nesrovnatelně kvalitnější a především jsou vyladěny k optimální a komfortní funkci plynových Zippo zapalovačů.

Plynové zapalovače Zippo jsou navíc konstrukčně mnohem složitější než klasické benzínové Zippo zapalovače a tím pádem jsou daleko citlivější na kvalitu paliva a spotřebních materiálů. Zatímco u klasických benzínových Zippo zapalovačů použití neoriginálního spotřebního materiálu především sníží komfort používání a uživatelskou zkušenost, u plynových zapalovačů Zippo může použitím neoriginálního spotřebního materiálu dojít k vážnému poškození a disfunkci zapalovače. Proto v případě plynových zapalovačů Zippo  používejte vždy výhradně originální spotřební materiál značky Zippo.

Jak mohu vyjmout insert (vnitřní část) u plynového zapalovače Zippo?

Insert u plynových zapalovačů Zippo může být vyjmut pouze v autorizovaném servisním středisku a nejsou v něm žádné součástky, které by si spotřebitel svépomocí mohl opravit. Nikdy se nepokoušejte plynový zapalovač Zippo sami rozebírat, budou tím porušeny záruční podmínky společnosti Zippo Manufacturing Company.