BRANDOVÁNI ZIPPO ZAPALOVAČŮ PRO KOMERČNÍ ÚČELY

Zakázkově upravené Zippo zapalovače jsou tradičním nositelem reklamy nebo loga společností, zájmových či sportovních organizací, případně insignií různých složek ozbrojených sil. Zakázkové Zippo zapalovače nezařazené do řadových katalogů jsou rovněž vyhledávaným sběratelským artiklem, mimořádným dárkem, především pak předmětem, který snoubí užitečnost a exkluzivitu, která vždy dělá čest značce, kterou pomáhá propagovat.

České zastoupení společnosti Zippo nabízí pro své korporátní zákazníky a partnery komplexní možnost brandování Zippo zapalovačů všemi dostupnými technologiemi společnosti Zippo, přičemž veškerá výroba vč. brandování probíhá přímo ve Spojených státech.

Naši partneři mají možnost nechat si vytvořit pro vlastní účely svůj vlastní exkluzivní zapalovač, případně jednoduše umístit svůj vlastní návrh na jakýkoliv model Zippo zapalovače a provést jeho aplikaci pomocí zdobících technologií dostupných pro daný model.

Obecné podmínky pro brandování zapalovačů:

Termíny a pojmy

Brandováním Zippo zapalovačů pro komerční účely se rozumí zakázková úprava nebo výroba modelu unikátních vlastností dle specifikace zadavatele. Brandovaný výrobek obvykle nese logo, zvláštní motiv nebo text zadavatele a je určen pro další distribuci a prodej nebo jako korporátní dárek, nositel reklamního sdělení či upomínkový předmět komerčního charakteru. Tento výrobek je vždy exkluzivní edicí pro zadavatele a není dále společností Zippo Manufacturing Company nabízen a distribuován.

Autorizace zakázkové výroby

Jakýkoliv zakázkový motiv určený pro komerční účely je z právních důvodů společností Zippo Manufacturing Company automaticky analyzován a schvalován. Předkladatel návrhu musí vždy prokázat oprávněnost disponovat daným motivem, a to doložením vlastnictví, licenční smlouvou, svolením autora či jakoukoliv jinou ověřitelnou formou. Společnost Zippo nemůže přijmout ke zpracování žádný motiv, u kterého existuje možné riziko narušení autorských práv nebo zákonem chráněných průmyslových vlastnictví a vzorů třetích osob. Rovněž si vyhrazujeme právo odmítnout zpracování motivu, který lze objektivně považovat za dehonestující, vulgární nebo kontroverzní vůči zákonům České republiky.

Minimální velikost zakázky

Minimální velikost zakázky pro zpracování u společnosti Zippo Manufacturing Company je v případě Zippo zapalovačů obvykle 30ks. V určitých případech při využití nestandardních modelů zapalovačů či technologií mohou být požadavky na minimální odběr vyšší.

Cenové podmínky

Cenové podmínky lze definovat výhradně na základě konkrétní poptávky. Cenu ovlivňuje spousta proměnných faktorů jako model zapalovače, zvolená technologie, aktuální tarify přepravních společností, kurz USD apod.

Doba dodání

Obvyklá doba dodání je 6 týdnů od objednávky. Dle aktuálního vytížení výrobní kapacity může být i kratší. V případě komplexních návrhů se může doba dodání prodloužit při opakovaném zpracování návrhů a vzorků.

Lze brandovat i jiné výrobky značky Zippo?

Ano, z oblasti nekuřáckého sortimentu je oblíbený především Zippo ohřívač rukou a psací potřeby.

Pokud si přejete poptat zakázkovou výrobu zapalovačů Zippo, kdykoliv nás můžete kontaktovat.

Důležité upozornění

Veškerá zakázková výroba pro komerční účely musí být bez výjimky autorizována společností Zippo Manufacturing Company. Jakákoliv neautorizovaná modifikace výrobků značky Zippo a následný prodej či nabídka k prodeji jsou považovány za hrubé porušení práva a zákonů chránících průmyslové vlastnictví společnosti Zippo Manufacturing Company, proti kterému bude společnost Zippo Manufacturing Company důsledně postupovat.