PERSONALIZACE ZIPPO ZAPALOVAČŮ PRO SOUKROMÉ ÚČELY

Termíny a pojmy

Personalizací Zippo zapalovače se rozumí spotřebitelem specifikovaná zakázková úprava individuálního kusu konkrétního zapalovače trvalým a neodstranitelným doplněním vlastního textu, typicky jména, iniciálů, věnování apod. do povrchu výrobku. Personalizovaný výrobek není dále prodáván ani nabízen k prodeji a je určen výhradně k osobnímu užití.

Personalizovat na přání lze pouze vybrané výrobky, které další úpravu umožňují.

Autorizace zakázkové výroby

V případě poptávky personalizace zadavatel prohlašuje, že přijímá odpovědnost ve vztahu k autorským právům třetích osob a zboží zdobené dodaným motivem je určeno pro vlastní spotřebu a výslovně není určeno pro další prodej či nabídku k prodeji nebo jiné formě komerčního využití.

Rovněž si vyhrazujeme právo odmítnout zpracování motivu, který lze objektivně považovat za dehonestující, vulgární nebo kontroverzní vůči zákonům České republiky.

Omezení spotřebitelských práv

Realizací personalizace se s ohledem na její trvalý a neodstranitelný charakter omezují některá spotřebitelská práva, jako např. právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Personalizované zboží nelze vrátit nebo vyměnit za jiný kus vyjma případů spojených s reklamací skryté výrobní vady, kterou nelze odstranit.

Rádi bychom také upozornili, že výrobcem poskytnutá doživotní záruka na funkčnost vztahující se na vybraný sortiment značky ZIPPO se nevztahuje na opotřebení povrchu a jeho výzdoby, dodatečných personalizací nevyjímaje.

Dostupné technologie

Personalizace jsou prováděny výhradně prostřednictvím technologie mechanického rytí (Auto Engrave) dle standardů společnosti Zippo Manufacturing Company. Rytím se do povrchu výrobku vytlačí neodstranitelná stopa odpovídající specifikaci zadavatele. Použití této technologie je omezeno na výrobky s kovovým povrchem. Lakované zapalovače nelze dále upravovat.

Cenové a dodací podmínky

K ceně Zippo zapalovače se za individuální personalizaci (rytí textu - jména, věnování, inicálů apod.) připočítává cena 350,- Kč vč. DPH za zpracovanou stranu zapalovače.

Na základě poptávky je zákazníkovi vystavena zálohová faktura a náhled personalizace. Samotná personalizace bude provedena až po úplném uhrazení fakturované částky.

Dodací doba

Personalizace je obvykle realizována do 7 dnů od uhrazení fakturované částky.

Chci poptat personalizovaný zapalovač

Kontaktujte nás na emailové adrese personalizace@zippo.cz