Nákup přes aukční servery

Nabídka a prodej výrobků značky Zippo přes aukční servery je jednou z nejrozšířenějších forem vzájemného prodeje mezi koncovými spotřebiteli a sběrateli a je rovněž nezanedbatelnou formou distribuce zboží mezi prodejci a spotřebiteli. Bohužel, vzhledem k individuálnímu charakteru prodeje jde zároveň o nejvýznamnější zdroj falzifikátů a neautentických výrobků.

Společnost Zippo Manufacturing Company (ZMC) dlouhodobě monitoruje aukční servery a prodej výrobků nesoucích označení Zippo a má zákonné právo zastavit nabídku a prodej těchto výrobků ve Spojených státech a dalších zemích, pokud nastane kterákoliv z následujících okolností:

  1. JSOU NABÍZENY FALEŠNÉ VÝROBKY NEBO VÝROBKY, KTERÉ NEBYLY VYROBENY SE SOUHLASEM SPOLEČNOSTI ZMC PŘESTOŽE NESOU OZNAČENÍ ZIPPO NEBO NESOU OZNAČENÍ NEBO OBCHODNÍ ZNAČKU, KTERÁ JE NÁPADNĚ PODOBNÁ ZNAČCE ZIPPO; NEBO
  2. JSOU NABÍZENY ZAPALOVAČE JINÝCH VÝROBCŮ, KTERÉ MAJÍ PATENTOVĚ CHRÁNĚNÝ TVAR ORIGINÁLNÍCH ZAPALOVAČŮ ZIPPO; NEBO
  3. JSOU NABÍZENY ZAPALOVAČE, KTERÉ BYLY NEOFICIÁLNĚ UPRAVENY NEBO DOZDOBENY BEZ SOUHLASU SPOLEČNOSTI ZMC

Jakékoliv z výše uvedených jednání prováděných prodejcem za účelem dosažení komerčního prospěchu představuje narušení ochranné známky a průmyslových vlastnictví společnosti Zippo, která se bude tomuto jednání bránit pomocí všech zákonných prostředků.

Všechna výše jmenovaná jednání způsobují, že spotřebitel (kupující) je uveden v domění, že nabízené výrobky jsou autorizovány, schváleny a jakýmkoliv jiným způsobem spojeny se společností Zippo Manufacturing Company. Vzhledem k množství zákazníků společnosti Zippo, kteří jsou sběratelé jejích výrobků, společnost Zippo považuje za nezbytné využít všech zakonných prostředků k jejich ochraně, neboť lze předpokládat, že mají legitimní zájem nakupovat originální a autentické výrobky značky Zippo vč. jejich tvarů a dekorací. 

Bohužel, společnost Zippo Manufacturing Company přes veškeré úsilí nedokáže garantovat autenticitu a pravost všech aktuálně nabízených výrobků na aukčních serverech, proto bychom, vzhledem k vysoké pravděpodobnosti nabídky falzifikátů, touto formou chtěli vyzvat všechny potenciální kupce těchto výrobků k maximální opatrnosti při nákupu zboží značky Zippo od anonymních prodejců na aukčních serverech.