Zippo benzín do zapalovačů 125ml

Zippo benzín
64,- Kč

CZ# 10009
ORIG# 4FC

ks

Zippo benzín do zapalovačů 125ml

64,- Kč

CZ# 10009
ORIG# 4FC

Skladem

Vyrobeno v USA


ks • Vysoce kvalitní originální Zippo benzín do zapalovačů
   

 • Zippo benzín je vyráběn synteticky, neobsahuje rakovinotvorný benzen, nezapáchá a je dermatologicky šetrnější vůči vaší pokožce
   

 • Používejte s vaším originálním Zippo zapalovačem a Zippo ohřívačem rukou

 

(Zippo benzín nelze použít jako palivo do kapesních plynových zapalovačů Zippo, víceúčelových zapalovačů Zippo MPL® a zapalovačů Zippo Flexible Neck s ohebným krkem)Klasifikace látky nebo směsi podle nařízení ES 1272/2008:

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

 • Flam. Liq. 2 H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • Asp. Tox. 1 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • Skin Irrit. 2 H315 Dráždí kůži.
 • STOT SE 3 H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • Aquatic Chronic 2 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

CLP Symboly

 Nejprodávanější zboží

 • Zippo benzín do zapalovačů 125ml
 • Zippo kamínky do zapalovačů
 • Zippo knot do zapalovačů
 • 98030 Náhradní výplň do nádrže
 • Zippo plyn do zapalovačů 100ml

Potřebujete pomoci?

Telefonní číslo zákaznické podpory:

 

581 290050

 

Telefonická zákaznická

podpora je dostupná

PO - PÁ 8:00-16:00

INVENTURA

Upozorňujeme, že z důvodu inventarizace skladových zásob bude ve dnech 22.3. - 29.3. omezen provoz obchodu. V tomto období budou zavřeny všechny naše pobočky a internetové objednávky budou vyřízeny v týdnu od 1.4. 2019.

přečíst

Přihlášení


Zavřít