Informace

Ochrana značky Zippo

Historie značky Zippo se datuje od roku 1932, kdy byl vyroben první Zippo zapalovač. Je nám nesmírnou ctí, že v dnešních dnech je značka Zippo známá prakticky po celém světě. Společnost Zippo investovala značné prostředky do vývoje, výroby a propagace vysoce kvalitních produktů, které jí dovolily stát se celosvětově renomovanou značkou. Z těchto důvodů společnost Zippo důsledně chrání svoji obchodní značku uplatňováním veškerých zákonných prostředků vedoucích k zastavení výroby a distribuce falešných zapalovačů a zboží nesoucího neoprávněně označení Zippo.

 

Pravé Zippo zapalovače a ostatní zboží této značky jsou vždy k dispozici v oficiálním internetovém obchodě Zippo.cz, ve značkových prodejnách společnosti ATC distribution s.r.o. a u solidních maloobchodních prodejců. Falešnými zapalovači okrádají podvodní prodejci naše zákazníky léta. Je fakt, že enormní snaha a vynalézavost podvodníků se odráží ve věrných, nicméně nekvalitních kopiích pravých Zippo zapalovačů. Pokud se domníváte, že vám někdo nabízí, nebo jste již koupili falešný Zippo zapalovač, dejte nám prosím vědět.

 

Společnost Zippo dále NEPOVOLUJE jakékoliv neautorizované úpravy originálních Zippo zapalovačů a dalších produktů značky Zippo. Aplikace cizích návrhů, emblémů a další svévolné úpravy za účelem dalšího prodeje představují závažné narušení duševního vlastnictví společnosti Zippo, proti kterému se společnost Zippo bude vždy bránit soudně. Bez ohledu na kvalitu zpracování, jakýkoliv prodej nebo nabídku k prodeji neoficiálně upravených výrobků značky Zippo společnost Zippo považuje za porušení své ochranné obchodní známky, která je registrována a chráněna celosvětově a bude požadovat nápravu s využitím všech zákonných prostředků.

 

I. SPOLEČNOST ZIPPO MANUFACTURING COMPANY A JEJÍ PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

 

 1. Společnost Zippo Manufacturing Company je výrobce světoznámých zapalovačů prodávaných pod značkou ZIPPO a vlastní mnoho registrovaných ochranných známek k obchodní značce ZIPPO, která je součástí jejího půmyslového vlastnictví.
   
 2. Společnost Zippo Manufaturing Company dále považuje typický tvar Zippo zapalovače s charakteristickým oblým tvarem víčka za součást chráněné obchodní značky a získala pro tento tvar ochranné známky v USA většině dalších zemí.
   
 3. Společnost Zippo Manufacturing Company byla založena v USA v roce 1932 a po celou dobu do dnešního nepřetržitě používá obchodní značku ZIPPO.
   
 4. Společnost Zippo Manufacturing Company aktivně prodává zapalovače značky ZIPPO v USA a více než 160-ti zemích světa po mnoho let. Benzínový Zippo zapalovač je obecně vnímán jako ikonický zapalovač 20. století a obchodní značka ZIPPO je celosvětově známá a uznávaná značka.

 

II. NARUŠENÍ ZÁKONEM CHRÁNĚNÝCH PRÚMYSLOVÝCH VLASTNICTVÍ

 

 1. Prodej falzifikátů; zneužití obchodní značky Zippo a porušení autorského práva.

  Obecně vzato - obchodní značky jsou používány proto, aby bylo možné identifikovat různé produty a služby a odlišit je od jiných. Značka Zippo zahrnuje světoznámý název a logo ZIPPO vyobrazené v různých designech, formátech a také další názvy a poznávací znamení Zippo, jako například typický tvar zapalovače nebo logo s plamínkem Zippo. Všechny tyto prvky jsou součástí obchodní značky, která identifikuje výrobek vyrobený společností Zippo Manufacturing Company. Použití jakéhokoliv prvku obchodní značky bez povolení, který je nápadně podobný nebo stejný s řádně registrovanou obchodní značkou, nebo takový výrobek, který v zásadě není v elementárních věcech na první pohled odlišný od výrobků vyrobených společností Zippo Manufacturing Company, je považován za padělek. Padělání je velmi vážné porušení zákona a v konečném důsledku může vést k trestnímu stíhání výrobce i distributora padělků.
   

 2. Prodej zapalovačů totožného vzhledu a tvaru jako originální zapalovače Zippo

  Jak již bylo výše zmíněno, společnost Zippo Manufacturnig Company je držitelem registrované ochranné známky platné v USA a většině dalších zemí. Tato ochranná známka chrání tradiční tvar benzínových Zippo zapalovačů s typicky zaobleným víčkem. Jakékoliv jiné výrobky (nemusí se jednat výhradně o zapalovače), které napodobují tento tvar, narušují ochrannou známku společnosti Zippo Manufacturing Company, a to bez ohledu na měřítko nebo absolutní velikost vůči originálnímu Zippo zapalovači.

  Společnost Zippo Manufacturing Company je připravena využít všech zákonných možností k ochraně svých značkových výroků před napodobeninami cizích výrobců.
   

 3. Neautorizované úpravy, dekorace či rytiny do originálních Zippo výrobků

  Jakákoliv neautorizovaná svévolná úprava, dekorace, rytina a následný prodej či nabídka k prodeji výrobků značky Zippo, jejichž povrch byl jakýmkoliv způsobem upraven, nebo doplněn dekorací a tím pádem pozměněn bez vědomí a souhlasu společnosti Zippo Manufacturing Company narušuje práva společnosti Zippo Manufacturing Company. Nezákonné využití cizích obrázků a motivů a jejich aplikace na povrch originálního výrobku značky Zippo a jeho následný prodej nebo nabídka k prodeji je potom hrubým porušením práv společnosti Zippo Manufacturing Company.

  Užití obrázků a motivů, které nejsou schváleny a ověřeny společností Zippo Manufacturing Company, může poškodit reputaci a dobré jméno značky ZIPPO, jejiž budování trvá již přes 80 let. Značka Zippo může být asociována výhradně s motivy, které si společnost Zippo Manufacturing Company zvolí na základě vlastního rozhodnutí. Společnost Zippo Manufacturing Company považuje za nezbytné garantovat svým zákazníkům integritu a autenticitu motivů, kterými jsou originální Zippo výrobky zdobeny. Společnost Zippo Manufacturing Company si zakládá na skutečnosti, že veškeré užité motivy jsou tvořeny kreativci pracujícími pro společnost Zippo, nebo jsou získány od jejich autorů legálním způsobem v rámci licenční smlouvy mezi autorem a společností Zippo Manufacturing Company za odpovídající odměnu.
   

 4. Loga, logotypy, ostatní ochranné známky, webdesign a internetová prezentace

  Veškerá loga, logotypy vč. veškerých textů a materiálů použitých na veřejných prezentacích výrobků značky ZIPPO jsou rovněž součástí registrovaných ochranných známek a duševního vlastnictví společností Zippo Manufacturing Company. Logo Zippo, název výrobku či název "Zippo" nelze použít pro propagaci jiných výrobků, společností nebo soukromých podniků.

  Používání výřezů z internetových prezentací, prolinkování, používání fotografií, návrhů, textů a jakýchkoliv prvků z internetových stránek společnosti Zippo Manufacturing Company bez souhlasu a dodržení podmínek užití společnosti Zippo je porušení autorských práv společnosti Zippo.

  “Keyword spamming” je rovněž považován za narušení obchodní značky a vlastnických práv a nebude společností Zippo Manufacturing Company tolerován. (Keyword spamming je metoda optimalizace webových stránek pro internetové vyhledávače, kdy je zneužit obchodní název cizího produktu ve snaze přivést na internetové stránky více zákazníků k jinému výrobku, přičemž jsou porušována práva vlastníka zneužité obchodní značky. Keyword spamming může být zjevný - typicky odkazy na neoriginální zapalovače "typ Zippo", nebo skrytý v meta tagu nebo jinou formou ve zdrojovém kódu stránky.

 

Pokud společnost Zippo Manufacturing Company zjistí jednání, které by mohlo narušovat zákonem chráněná průmyslová vlastnictví, bude v takovém případě všemi zákonnými prostředky usilovat o okamžité zastavení takového jednání a náhradu vzniklé škody.Přihlášení


Zavřít